KynnysKINO 2011

KynnysKINO Helsingfors / Åbo 13.-17.04.2011

Ateneum-sal/Statens konstmuseum
Åbo Huvudbibliotekets
www.kynnyskino.info

KynnysKINO -filmevenemang är forum till oförutsägbara och alternativa synpunkter, vilket framför sinnets och kroppens breda och överraskande vidder.

KynnysKINO

Handikappade Film festival, Helsingfors / Åbo 13.-17.04.2011

Det första KynnysKINO, arrangerad år 1997, handlade om människobildets perfektionismens och operfektionismens olika sidor. Efter det har vi slängt oss till både galenskapens och passionens virvlar. Huvudarrangören till KynnysKINO - filmevenemanget är Tröskeln rf, människorättsorganisation för personer med funktionsnedsättningar. Evenemanget utförs i samarbete med Statens konstmuseum och Åbo Huvudbibliotekets.

TÄVLINGSINBJUDAN

Internationella tävlingsinbjudan

Vi framför den internationella tävlingsinbjudan till KynnysKINO8 till de filmteam som har egna erfarenheter av funktionsnedsättningar. Vi önskar att filmbranschens professionella hittar samarbetspartner bland personer med funktionsnedsättningar för att delta i tävlingen.